Flytning af adressekatotek fra Windows Live Mail til Thunderbird

Dette er en beskrivelse for flytning af adressekartoteket fra Windows Live Mail (WLM) til Thunderbird mail.

I WLM er adressekartoteket gemt i en .edb fil (contacts.edb), som ikke umiddelbart kan importeres til Thunderbird, som er bedst til at importere adressekartoteket fra en Vcard fil.

I en sådan proces har jeg fulgt proceduren:

  • Find først .edb filen (i det her eksempel contacts.edb) på din gamle WLM harddisk, og kopier den over på en USB-stick. Filen er normalt placeret i C:\Brugere\{Brugernavn}\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Contacts\Default. Vær opmærksom på, at disse mapper er skjulte og ikke umiddelbart kan ses i Stifinder. Jeg bruger programmet Windows Commander kørt som administrator med visning af skjulte og systemfiler til dette.
  • Konverter så filen contacts.edb til en csv-fil med navnet contacts.csv med programmet LiveContactsview.
  • Konverter herefter filen contacts.csv til en Vcard fil ved navn contacts.vcf med programmet csvtovcard.
  • Importer til sidst filen contacts.vcf med Thunderbirds importfunktion