Geninstaller macOS ved hjælp af Recovery mode

Det er altid en god ide at lave en backup med Time Machine før du begynder på denne proces. 

Når du vil lave en “ren” installation af Mac OS X, skal du bruge Diskværktøj til at slette din harddisk før du går i gang med installationen. Med “ren” installation menes, at man installerer Mac OS X på en harddisk, der er ryddet for alle programmer og data.

Nå til sagen:

  1. Hold <CMD+R> tasterne nede medens du starter din Mac
  2. Vælg så <Diskværktøj>
  3. Vælg Mac’ens harddisk og slet den
  4. Forlad <Diskværktøj> – klik på den røde bolle.
  5. Så er du tilbage i macOS hjælpeprogrammer og her vælges <Geninstaller macOS>
  6. Vælg fortsæt og 2 gange <Enig>, hvorefter du vælger den disk, som du vil installere på (der er formentlig kun den samme disk) og tryk så på <Installer>