Harddiskudskiftning

I forbindelse med nedgradering af en Toshiba Satelite L855-162 fra Windows 8 til Windows 7, oplevede jeg ikke at kunne boote fra Windows DVD’en, da der var lagt en spærring ind i BIOS, så man ikke umiddelbart kan boote på eksterne medier.

 Problemet omgåes ved at:

  • Gå ind i BIOS – (tryk F2 under opstart – Lenovo Fn+F2 eller find recovery-hullet på siden af Pc’en og hold recovery-knappen inde under opstart)
  • Vælg fanen “Security” og ændre “Secure Boot” til disabled
  • Gå tilbage og vælg så fanen “Advanced
  • Vælg “System Configuration
  • Under “Boot Mode” vælges CSM boot i stedet for UEFI boot (eller Legacy Boot på Lenovo notebooks) .