Sluk og tænd

Mange gange klares et eller andet IT relateret problem ved at slukke og tænde for den enhed, der er ramt af problemet. Hvis der er tale om en enhed med udtageligt batteri, fjernes dette i nogle sekunder, således at enheden bliver fuldstændig nulstillet!

I IT-kredse fortælles historien om en produktionsvirksomhed, der havde en kaffeautomat, hvor overløbsbakken ofte løb over. Virksomhedens 3 afdelinger kom med hver deres løsning:

  1. Driftsafdelingens løsningsforslag var at lave afløb fra bakken.
  2. Produktionsafdelingen foreslog en større bakke.
  3. IT-afdelingens forslag var: Prøv at slukke og tænde!