TRIM kommandoen i Windows

For at holde ydelsen oppe på din SSD disk over tid, skal TRIM værdien være sat til 0 (nul).

For at sætte værdien skal du:

Trykke på START knappen og skrive cmd i søgefeltet

Søgningen viser herefter cmd.exe, som højreklikkes og køres som administrator.

Når command vinduet kører skriver du ved prompten:
fsutil behavior query disabledeletenotify efterfulgt af et Enter.

Hvis det viste svar er: Disabledeletenotify = 0 (nul) er alt OK, og du behøver ikke at gøre noget.

Hvis svaret er Disabledeletenotify = 1 er TRIM commandoen slået fra og du skal så

Indtaste kommandoen: fsutil behavior query disabledeletenotify 0 
(værdien nul) efterfulgt af Enter

Herefter vises meldingen: Disabledeletenotify = 0 og nu er TRIM korrekt indstillet.

Se en engelsksproget video om emnet her

December 2016